Stödprojektet i Ciresu

Omfattning

Förskola – åk 8 i Ciresu kommun, för närvarande omkring 70 barn, boende i bergsbyar ca 35 km från staden Turnu Severin, samt ungdomar från Ciresu som behöver ekonomiskt stöd för gymnasie- och universitetsstudier. Projektet har pågått sedan 1993.

Syfte och mål

Fattiga familjer ska inte behöva riskera att deras barn far illa av hunger eller går miste om utbildning. Varje barn i Ciresu ska ha en fadder i Sverige som tar ekonomiskt ansvar för skolmat och sängplats på skolhemmet i Ciresu. Projektet har inga politiska eller religiösa syften och drivs helt ideellt.

Kostnad

Varje fadder betalar 1000 kr/läsår. Denna summa täcker kostnaden för inköp av matvaror för skollunch till alla elever samt tre mål mat per dag för de barn som på grund av lång skolväg måste bo på elevhemmet under veckan. Projektets bankgironummer är 5066-5942

Övriga hjälpinsatser

Tack vare extra penninggåvor, lotterier, konserter av kören Neighbourhood Gospel och svenska elevers dagsverken har barnen i Ciresu kunnat erbjudas fri tandvård och glasögon vid behov. Elever som bor på elevhemmet får hemskjuts vid veckosluten. Förbättringar i elevhemmet har också gjorts, tex. vatten- och avloppsinstallation, inredning av kök och matsal och reparationer av kakelugnar. Centralvärme med vattenelement installerades i elevhemmet dec 2006. Kostnad 125 000 kr. Inköp av 10 våningssängar och ett 40-tal stolar till matsalen gjordes våren 2008. Reparationer av toaletter, tvättställ och duschar betalades hösten 2009 och tvättmaskin inköptes.
På senare år har projektet finansierat bl.a. klinkers till köksgolv, gasspis, kylskåp, tv, flera våningssängar, böcker till skolbiblioteket, skolresa och en lastbilstransport med skänkta skolbänkar, elevskåp och kläder.

Kontaktpersoner

I Rumänien: Ortansa & Mihai Visoianu, engelsklärare och vägingenjör.
I Sverige: Iréne & Gunnar Fager, Gassebol Backen, 66593 Kil, tel 0554-15098, 072 2484037
e-post irene.fager@hotmail.com
Pengarna förmedlas via dessa kontaktpersoner till rektor och kokerska i Ciresu för matinköp. Herr och fru Visoianu ansvarar för övriga inköp.